غزال گوشت

تماس با ما : 05135411150

slide-83642c2

مجله غزال

انواع سوسیس در جهان

انواع سوسیس در جهان

انواع سوسیس در جهان : تعداد زیادی غذا در جهان وجود دارد که یکی از مواد تشکیل دهنده آن سوسیس است و سوسیس ها به چند دسته عمده تقسیم می‌شوند که دراین مقاله کوتاه به آن اشاره می‌کنیم سوسیس تازه ...

به توان و انگیزه جوانان ایمان دارم

به توان و انگیزه جوانان ایمان دارم

در حوزه مواد غذایی همیشه رقابت بر سر قیمت در کنار کیفیت است اما متاسفانه در این حوزه، برای پایین نگه‌داشتن قیمت، گاهی کیفیت هم فدا میشود! همچنین بحث مواد اولیه که در گیر و دار مافیا خاص است. برای ...

واحد نمونه آزمایشگاهی

غزال گوشت رجا واحد نمونه آزمایشگاهی در استان خراسان رضوی 

همراهان غزال گوشت

مدیران

حضور در کشورهای